Alphabet

Arabic alphabet

alif
ba
ta
s:a
jim
kha
kho
dal
dhal
ra
zay
sin
shin
sawd
dawd
to
tho
:ayn
ghayn
fa
qaf
kaf
lam
mim
nun
ha
waw
ya